DIRECT BOOKING

¿Waarom direct bij MedPlaya reserveren?

*Reserveer in alle rust – wij werken voor u. Het directe contact met ons vereenvoudigt de afhandeling van uw reservering.

* Reserveringsgarantie - wanneer een onvoorziene wijziging optreedt in een vlucht samengaand met uw reservering, bieden wij u gratis annulering of wijziging van datum aan. Wanneer ergens een probleem optreedt zoeken wij voor u naar oplossingen. ** Onderworpen aan beschikbaarheid **

*Beste Prijs Gegarandeerd- wanneer u binnen 24 uur na het maken van uw reservering bij ons een lagere prijs dan die op onze website vindt onder dezelfde voorwaarden, verrekenen wij het verschil tussen de prijzen en geven u 5% korting bij de checkout in het hotel.* Onder toepassing van voorwaarden.

*U hoeft niets te betalen tot uw aankomst in het hotel.

*We geven u een PromoCode die u recht geeft op korting bij de volgende reserveringen bij ons.

* Waardepunten worden automatisch op uw Amigo Card bijgeschreven – verzeker u er eerst van dat u ingeschreven staat in ons klantgetrouwheidsprogramma om uw Amigo Card te ontvangen.

*Gratis fles wijn bij aankomst in het hotel.

 


ONZE FILOSOFIE EN ONZE PROGRAMMA'S

Filosofie
Med Playa is een hotelketen, gespecialiseerd in strandvakanties.  We begonnen op hetzelfde moment als dat de eerste toeristen in Spanje aankwamen en sinds die tijd hebben wij ons erop toegelegd hen een goede vakantie te bezorgen. Wij weten dat kleine dingen een groot verschil kunnen maken. En dit is wat wij bieden: Een vriendelijke service, een goede maaltijd, comfortabele kamers en een aangename omgeving. Dat is wat wij verstaan onder een goede vakantie. Dat is wat vakantie betekent bij Med Playa. Ons doel als bedrijf is het aanbieden van een kwalitatief goede vakantie tegen concurrerende prijzen.

Kwaliteit
Kwaliteit betekent voor ons comfortabele, moderne, goed ingerichte kamers voorzien van alle benodigde faciliteiten; het betekent ook een  gevarieerde, voedzame maaltijd, aangepast aan de smaak van onze klanten, waarbij op geen enkel moment wordt vergeten dat veel van onze hotels familiehotels zijn; kwaliteit betekent voor Med Playa ook een vriendelijke service, geen service met een gemaakte en gespeelde vriendelijkheid, maar een echt gevoel van de kant van ons personeel, dat plezier beleeft aan het zorgen voor onze gasten; ook is kwaliteit de recreatie, zowel de spelletjes en de sportactiviteiten, als de animatie ‘s avonds met voorstellingen door professionals en onze eigen klanten of werknemers.

Prijzen
Concurrerende prijzen betekenen redelijke prijzen die aansluiten op het kwaliteitsniveau en de service die wij aanbieden. Als u onze tarieven bekijkt die wij u op deze zelfde pagina’s aanbieden, nodigen wij u uit zich voor te stellen dat u een vakantie met het hele gezin aan het plannen bent. Wij zijn er zeker van dat u aangenaam verrast zult zijn door onze prijzen. En deze concurrerende prijzen kunnen wij u aanbieden dankzij onze ervaring in het hotelwezen. Vele jaren werken hebben ons geleerd hoe wij onze prijzen moeten samenstellen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze service.

Onze missie is terug te vinden in de waardes die de filosofie van Med Playa Management SL kenmerken, evenals haar manier van handelen als verantwoordelijk bedrijf: nadruk op personen, inrichting van de bedrijfsvoering en verantwoordelijkheidsgevoel op gebied van milieu en innovatie.
Med Playa zorgt voor het milieu door haar zakelijke activiteiten in te richten volgens de principes van duurzame ontwikkeling, waarbij in alle hotels van de keten langzamerhand een beleid van goede milieupraktijken wordt ingevoerd.
De keten heeft acties doorgevoerd die gaan van rationalisering van het gebruik van grondstoffen (energie, water, enz.), de reductie en gescheiden inzameling van afval tot het respecteren van de flora, fauna en culturele hulpbronnen die eigen zijn aan elke plek waar Med Playa aanwezig is.
Innovatie maakt deel uit van de cultuur van Med Playa. Sinds 2007 houden wij een interne wedstrijd om ideeën onder werknemers te verzamelen, waardoor wij hen een stem geven en hun vindingrijkheid belonen. Momenteel beschikt Med Playa over een innovatieteam dat nieuwe projecten en ideeën beoordeelt en ontwikkelt.


ALGEMENE INFORMATIE OVER HET BEDRIJF

Med Playa Management, S.L. is een handelsmaatschappij die ten doel heeft de exploitatie van hotels en aparthotels door middel van beheer of management.

Alicante –Company resistration- MED PLAYA MANAGEMENT, SL Ps General Mendoza 1 6  17002  - (Girona) - Gerona.
Our company registration number is  B17076886  Tomo 1.597, Folio 58, Hoja A-21.313, Inscrip. 1ª.

Torremolinos –Medplaya Call Center- From UK. 0843 508 5479 . SPAIN: (34) 951 989 315. Our Call Centre is open 5 days a week with the following hours:  Monday- Friday 10:00-19:00. 

Girona  De algemene leiding van het bedrijf bevindt zich in Girona aan de Paseo General Mendoza nummer 1, 6º verdieping met telefoonnummer 972 205212 en faxnummer 972 218930. (www.medplaya.com)

De Maatschappij werd opgericht in het jaar 1967 en haar voornaamste activiteit is het bestuur van hotels. Momenteel worden 16 hotels beheerd, die tezamen de Hotelketen ‘Med Playa’ vormen.

Med Playa Management, S.L. is gespecialiseerd in strandhotels. De hotels van de Keten bevinden zich aan de Costa Brava, de Maresme, Salou, Benidorm, Costa del Sol en de Zwarte Zeekust. In totaal worden 3.929 kamers met 8.080 hotelplaatsen beheerd.

Toen het bedrijf oorspronkelijk nog niet opereerde onder de naam Med Playa, begon het in de jaren 1967 en 1968 met de bouw van diverse hotels in Benidorm. Vanaf die tijd heeft de groep haar activiteiten uitgebreid en meer hotels geopend in de belangrijkste Spaanse badplaatsen: Torremolinos en Benalmádena aan de Costa del Sol; Benidorm aan de Costa Blanca; Salou aan de Costa Dorada; Calella in de Maresme; en Tossa en Playa de Aro aan de Costa Brava.


Privacybeleid

MED PLAYA streeft ernaar om de privacy van klanten en gebruikers van haar website en sociale netwerken te respecteren en de persoonsgegevens die mogelijkerwijs zijn verkregen door enige vorm van contact met onze hotelketen te beschermen.

Daartoe heeft MED PLAYA de benodigde veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard geïmplementeerd, noodzakelijk om de veiligheid en integriteit van persoonsgegevens van klanten te waarborgen en  verlies of niet geoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, in overeenstemming met de huidige wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

In dit verband, en in overeenstemming met de bepalingen van Verordening UE 2016/679 van het Europese Parlement (RGPD), zullen we hieronder de behandeling van persoonsgegevens door MED PLAYA omschrijven.

 

Wie is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

 

BEDRIJFSNAAM:            MED PLAYA MANAGEMENT, SL

N.I.F.                             B17076886

Adres:                           Paseo General Mendoza, nº 1, Planta 6ª, CP 17002, Girona.

E-mail:                          rgpd@medplaya.com

 

Met welk doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de verkregen gegevens om het registratieproces en de relatie met de gebruikers van onze website te beheren, om antwoord te geven op en te reageren op verzoeken van gebruikers via de verschillende contactformulieren en om gecontracteerde diensten administratief te beheren.

Meer specifiek voeren wij bij MED PLAYA de volgende verwerking van uw persoonsgegevens uit:

 

ONLINE RESERVERINGEN: Door het invullen van het Online Reserveringsformulier accepteert en autoriseert de gebruiker MED PLAYA MANAGEMENT, SL het gebruik van de verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de gevraagde reservering en het verstrekken van de gecontracteerde accommodatie. In het geval dat de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van commerciële boodschappen door het vakje van het formulier aan te kruisen dat overeenkomt met de ontvangst van reclame voor diensten en aanbiedingen van de MED PLAYA groep, zullen uw persoonlijke gegevens verder worden verwerkt om u per e-mail informatie te kunnen toesturen over nieuws en offertes.

Evenzo wordt de gebruiker geïnformeerd dat bij het maken van een reservering persoonsgegevens en andere gegevens met betrekking tot de reservering doorgegeven worden aan bedrijven die deel uitmaken van de MED PLAYA groep en die betrokken zijn bij het beheren en uitvoeren van de reservering, zoals hierboven omschreven.

AMIGO CARD: Door het inschrijvingsformulier van het AMIGO CARD programma in te vullen accepteert en autoriseert de gebruiker MED PLAYA MANAGEMENT, SL om de verstrekte persoonsgegevens voor het loyaliteitsprogramma van de MED PLAYA groep te gebruiken en te verwerken. Dit programma heeft tot doel het verbeteren van de commerciële relatie met de klant en het aanbieden van gepersonaliseerde offertes.

Evenzo worden uw persoonsgegevens, benodigd voor de juiste uitvoering van het programma, overgedragen aan bedrijven binnen de MED PLAYA groep voor de hierboven omschreven doeleinden.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden verwerkt om u te kunnen identificeren als gebruiker van het programma en geven u toegang tot de verschillende functies en diensten die beschikbaar zijn voor de in het programma geregistreerde gebruikers.

 De gebruiker kan op ieder moment de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen naar rgpd@medplaya.com. Het intrekken van deze toestemming impliceert evenwel dat de klant wordt uitgesloten uit het AMIGO CARD programma.

 

NIEUWSBRIEF: Door het invullen van het verzoek tot ontvangst van de nieuwsbrief accepteert de gebruiker dat zijn of haar e-mailadres opgenomen wordt in een distributielijst voor reclameboodschappen, met als doel het verzenden van nieuws en commerciële aanbiedingen van de MED PLAYA groep.

Zodoende zullen wij u, wanneer u zich voor de MED PLAYA nieuwsbrief inschrijft, informatie verstrekken over nieuws en over onze diensten via e-mail, sms en telefoon.
De gebruiker kan zijn toestemming voor deze commerciële communicatie op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar rgpd@medplaya.com.

CURRICULUM VITAE: Door het invullen van het CV-aanmeldingsformulier op onze website accepteert en autoriseert de gebruiker MED PLAYA MANAGEMENT, SL om de verstrekte persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken zodat deze geïntegreerd worden in een database voor personeelsselectie, met als doel te worden aangewend voor de selectie van personeel in de verschillende hotels en bedrijven die tot de MED PLAYA groep behoren.

 

Hoe hebben we uw persoonsgevens verkregen en wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitdrukkelijke toestemming die de belanghebbende zelf eerder gegeven heeft, alsook de naleving van de wettelijke verplichtingen zoals uiteengezet in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van Europa van 27 april 2016 en in andere geldende wettelijke voorschriften met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

Zodoende zijn de persoonsgegevens die we verwerken afkomstig van de belanghebbende partij zelf of van zijn wettelijke vertegenwoordiger. In geen geval worden speciale soorten persoonsgegevens behandeld, zoals: gegevens die een etnische of raciale afkomst onthullen, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over vakbondslidmaatschap, genetische of medische gegevens van een fysieke persoon) .

Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het niet accepteren van het voorliggende privacybeleid maakt het onmogelijk zich te kunnen abonneren, zich te registreren of informatie te ontvangen over de diensten van het Amigo Card programma, of leidt tot de beëindiging van de inscriptie in het programma.

In gevallen waarin al een eerdere contractuele relatie tussen beide partijen bestaat, vormen de correcte uitvoering van de administratieve, belastingtechnische, boekhoudkundige en arbeidsmatige verplichtingen zoals die vereist zijn onder de huidige wetgeving de basis van een dergelijke relatie.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard zo lang u in relatie met ons staat, in acht nemende de periodes die zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en enkel gedurende de tijd die strikt genomen noodzakelijk is om alle mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit genoemde relatie af te kunnen handelen.

In ieder geval zullen wij uw gegevens verwijderen wanneer deze niet langer noodzakelijk of relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, 10 jaar na het aangaan van het laatste dienstcontract, wanneer u niet eerder zelf om verwijdering van de gegevens hebt verzocht.

De gegevens die voor commerciële doeleinden worden vastgelegd blijven van kracht zolang niet om verwijdering verzocht is. De gebruiker kan op elk moment de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen naar rgpd@medplaya.com.

Curriculums die naar het bedrijf worden gestuurd, worden 2 jaar na ontvangst verwijderd.


Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve aan bedrijven die deel uitmaken van de MED PLAYA groep en aan serviceproviders die namens ons diensten leveren, of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De gegevens worden overgedragen aan bedrijven die deel uitmaken van onze groep met het doel de benodigde informatie te leveren voor de juiste uitvoering van de dienstverlening.

De informatie die u ons verstrekt via deze website en via de applicatie zal worden vastgelegd in gegevensbestanden die eigendom zijn van MED PLAYA MANAGEMENT, SL.


Wat zijn uw rechten?

Iedereen heeft het recht om na te vragen of MED PLAYA in het bezit is van zijn persoonsgegevens.

Op deze manier heeft u het recht om bevestigd te krijgen of wij uw persoonsgegevens in bezit hebben, in welk geval u recht op inzage heeft. U kunt ook vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd als ze onjuist of onvolledig zijn en verzoeken om de gegevens te laten verwijderen wanneer deze, naast andere redenen, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden om een beperkte verwerking van uw gegevens vragen of, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u zich ook verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. In dit geval zullen we afzien van het verwerken van de gegevens, behalve wanneer er wettelijk gronden bestaan die prevaleren boven uw rechten en belangen of wanneer de gegevens dienen voor het opstellen, indienen of verdedigen van reclamaties.

Dit zijn uw rechten:

TOEGANG TOT UW GEGEVENS: U kunt de persoonsgegevens opgenomen in de gegevensbestanden van de MED PLAYA groep raadplegen.

RECTIFICATIE VAN UW GEGEVENS: U kunt de persoonsgegevens wijzigen als ze onjuist zijn.

VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS: U kunt verzoeken dat uw gegevens verwijderd worden.

FORMAAT VAN UW GEGEVENS: U kunt alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die benodigd zijn voor de contractuele relatie met de MED PLAYA groep in elektronisch formaat opvragen.

BEZWAAR TEGEN HET VERWERKEN VAN UW GEGEVENS: U kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt.

BEPERKTE VERWERKING: U kunt de beperkte verwerking aanvragen in de volgende gevallen: a) terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd b) wanneer de verwerking onwettig is maar u bezwaar hebt tegen het verwijderen van uw gegevens c) wanneer de MED PLAYA groep de persoonsgegevens niet hoeft te verwerken, maar u ze nodig hebt voor het indienen of verdedigen van reclamaties d) wanneer u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, moet u het aanvraagformulier invullen en vergezeld van een kopie van uw nationale identiteitsbewijs versturen per e-mail (rgpd@medplaya.com) of naar het postadres (Verantwoordelijke voor Behandeling Persoonsgegevens MED PLAYA, Paseo General Mendoza, nº1, Planta 6ª, CP-17002, Girona, Spanje).

In ieder geval heeft de gebruiker het recht om een reclamatie in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Bescherming van Persoonsgegevens wanneer hij van mening is dat een recht met betrekking tot de bescherming van zijn persoonsgegevens is geschonden of dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement.


Wijzigingen in het Privacybeleid

Het voorliggende privacybeleid kan op ieder moment bijgewerkt worden om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie. In ieder geval zal iedere actualisatie op het gebied van wetgeving of jurisprudentie naar behoren onder de aandacht gebracht worden via e-mail of kennisgeving op de website.

Dit privacybeleid is gepubliceerd op onze website www.medplaya.com


Site Security Statement

Onze site is gelegen in een veilige omgeving. Site servers en systemen worden geconfigureerd met sector standaard data-encryptie en firewall-technieken.
Bij het maken van een online reservering of registratie als klant of gebruiker van onze afdelingen, de informatie die wordt uitgewisseld tussen computer en Med Playa management van de cliënt, SL computersystemen is versleuteld om de toegang van onbevoegden belemmeren om deze gegevens en het voorkomen onderscheppen van gegevens in de communicatie tussen de client en de site. Dit coderingsverzoekbericht, om veilige gegevensoverdracht, is gebaseerd op het SSL-protocol en V.3 128-bit sessie cryptografische sleutels.


Website Condities en Voorwaarden

Welkom op onze website. Wanneer u verder gaat met het verkennen en gebruiken van deze website stemt u toe zich te houden aan en u gebonden te voelen aan de volgende condities en gebruiksvoorwaarden, die tesamen met de ons privacybeleid uw verhouding met Med Playa bepalen betrekkende deze website.
De term ´Med Playa´ of ´ons´ of ´wij´ verwijst naar de eigenaar van de website, wiens geregistreerde kantooradres luidt: MED PLAYA MANAGEMENT, Ps General Mendoza 1 6  17002  - (Girona) - Gerona.    
Ons bedrijfsregistratienummer is B17076886 Tomo 1.597, Folio 58, Hoja A-21.313, Inscrip. 1ª
De term ´u´ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van deze website.
Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De pagina´s van deze website hebben een algemeen informatief en gebruikskarakter. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden.
  • Wij noch enige derde partij geven enige garantie of waarborg op de juistheid, actualiteit, doelmatigheid, volledigheid of toepasbaarheid van de informatie en andere materialen aangeboden of aangetroffen op deze website met welk doel ook. U erkent dat dergelijke informatie onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, in de breedste rechtsgeldige zin, van de hand.
  • Het gebruik van enige informatie of enig materiaal op deze website is volledig voor uw eigen risico; wij accepteren geen aansprakelijkheid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid u er van te verzekeren dat enig product, enige dienst of inlichting verschaft via deze website aan uw specifieke verwachtingen voldoet.
  • Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of dat door ons is gelicentieerd. Dit materiaal bevat, onder andere, het design, de layout, de vormgeving en presentatie en afbeeldingen. Reproductie, anders dan in overeenstemming met de auteursrechtenovereenkomst, die deel uitmaakt van deze condities en voorwaarden, is verboden.
  • Alle handelsmerken die op deze website verschijnen en die niet eigendom zijn van of gelicentieerd zijn door de eigenaar, worden op de website als zodanig aangegeven.
  • Ongeauthoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot schadeclaims en /of strafvervolging.
  • Deze website kan zo nu en dan links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak getoond, om extra informatie te verschaffen. Zij houden niet in dat wij die website(s) onderschrijven. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Het is niet toegestaan een link naar deze website te maken vanaf een andere website of een ander document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van [business name].
  • Uw gebruik van deze website en enig mogelijk geschil voortvloeiende uit dergelijk gebruik is onderworpen aan Spaanse wetgeving.

 


Website Clausule

De informatie op deze website heeft een algemeen informerend karakter. De informatie wordt verstrekt door Med Playa, en hoewel wij trachten de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garantie van welk soort ook, expliciet of impliciet, op de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, toepasbaarheid of beschikbaarheid van op de website getoonde informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen van welke aard ook. Uw afhankelijkheid van dergelijke informatie is volledig op eigen risico.
Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade tot enige limiet, indirect verlies of gevolgschade, of enig ander verlies of schade ten gevolge van verlies van gegevens of winst voortvloeiende uit, of verbonden aan, het gebruik van deze website.
U vindt op deze website links naar andere websites die niet onder controle van Med Playa staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van zekere links houdt niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling in of een instemming met de gezichtspunten aldaar verkondigd.
Wij doen er alles aan om deze website beschikbaar te houden en soepel te laten lopen. Med Playa neemt echter geen verantwoordelijkheid, en is niet aansprakelijk voor een tijdelijke uitval van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.


ALGEMENE VOORWAARDEN LOYALITEITSPROGRAMMA AMIGO CARD - MEDPLAYA

 1.      INTRODUCTIE

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het Amigo Card loyaliteitsprogramma van MED PLAYA MANAGEMENT S.L

De onderstaande voorwaarden omschrijven de werking van het Amigo Card programma en kunnen op ieder moment op de website van MedPlaya Hotels worden geraadpleegd: www.medplaya.com

Het loyaliteitsprogramma Amigo Card werkt met een identificatiekaart, de Amigo Card, die de kaarthouder crediteert als deelnemer aan het Amigo Card programma. De Amigo Card is eigendom van MedPlaya.

Met het accepteren van deze voorwaarden verklaart de houder van de Amigo Card kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, die van toepassing zijn zolang hij meedoet aan het Amigo Card programma.

De voordelen van het loyaliteitsprogramma Amigo Card zijn geldig in alle MedPlaya-hotels, behalve in Resort Giverola & Bella Vista Beach Club. Het is niet mogelijk om punten bij Giverola / Bella Vista in te wisselen voor kortingen, diensten of geschenken. Elke vestiging bepaalt de diensten die deel uitmaken van het Amigo Card programma. Het aanbod kan per vestiging verschillen

MedPlaya behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden van het Amigo Card programma te wijzigen.

 

2.      INSCHRIJVING IN HET AMIGO CARD PROGRAMMA

Iedere natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar kan zich registreren in het Amigo Card loyaliteitsprogramma door het registratieformulier in te vullen en de bijbehorende voorwaarden te accepteren. Rechtspersonen zijn uitgesloten van het Amigo Card programma.

Deze natuurlijke persoon wordt de houder van de Amigo Card. Er kan niet meer dan één kaart per persoon verstrekt worden. In het geval van meer dan één registratie per persoon behoudt MedPlaya zich het recht voor om accounts te weigeren.

Registratie in het Amigo Card loyaliteitsprogramma kan geschieden via verscheidene kanalen. De beschikbare kanalen zijn de volgende:

·         Op de website www.medplaya.com vult u het online registratieformulier in met uw persoonlijke gegevens en accepteert de bijbehorende voorwaarden. Bij online registratie in het Amigo Card programma krijgt u automatisch 20 welkomstpunten.

 

·         In MedPlaya Hotels door het formulier in te vullen. De toegang verkrijgt u door middel van een QR-code.

 

Registratie in het Amigo Card programma is gratis. Het is noodzakelijk om bij registratie een e-mailadres op te geven. Eén en hetzelfde e-mailadres kan niet worden gebruikt voor twee of meer accounts.

 

3.      DE AMIGO CARD

De Amigo Card identificeert de geregistreerde deelnemer aan het Amigo Card loyaliteitsprogramma. De Amigo Card toont de volledige naam van de kaarthouder en het MedPlaya identificatienummer (ID MedPlaya).

De Amigo Card is zowel beschikbaar in digitaal formaat.

Zodra het registratieproces van het Amigo Card programma voltooid is, ontvangt de kaarthouder een welkomstmail met de virtuele Amigo Card bijgevoegd als bijlage.

Daarnaast heeft de Amigo Card houder toegang tot de virtuele kaart in zijn Amigoaccount, via het configuratiescherm waar hij het kan downloaden of afdrukken.

De Amigo Card is persoonlijk en niet overdraagbaar

 

4.      VOORDELEN VAN DE AMIGO CARD

De houder van de Amigo Card kan genieten van alle voordelen van het Amigo Card programma in ieder MedPlaya hotel. De voordelen zijn de volgende:

a)      Extra korting op uw reservering door het verzilveren van uw punten.

Uitsluitend voor reserveringen gemaakt via onze website www.medplaya.com, ons Klantenservicecentrum of onze MedPlaya hotels, onder acceptatie van het Annuleringsbeleid.

b)      Het inwisselen van punten voor gratis diensten of geschenken in één van onze MedPlaya hotels.

Raadpleeg de beschikbare diensten en geschenken bij aankomst in het hotel. Deze diensten en geschenken kunnen per hotel verschillen.

c)      Sneller inchecken door bij aankomst uw fysieke of virtuele Amigo Card te tonen.

d)      Exclusieve promoties en extra kortingen voor klanten die geregistreerd staan in het Amigo Card programma.

 

d.1  PUNTEN

Amigo Card punten komen overeen met een waarde van € 0,50 bij inwisseling voor korting op uw hotelrekening. Deze waarde geldt enkel en alleen bij het inwisselen van punten voor korting op uw hotelrekening en kan alleen worden toegepast op reserveringen die gemaakt zijn via onze website www.medplaya.com, ons Klantenservicecentrum of in onze MedPlaya-hotels, onder acceptatie van het Annuleringsbeleid.

Reserveringen gemaakt via onze website www.medplaya.com, ons Klantenservicecentrum of in onze MedPlaya-hotels met Niet-restitueerbare Annuleringsvoorwaarden zijn uitgesloten van het inwisselen van punten voor korting op de hotelrekening.

De diensten en geschenken die deel uitmaken van het Amigo Card programma en de waarde ervan uitgedrukt in Amigo Card punten worden gedetailleerd in elk MedPlaya hotel. Enkel de vermelde diensten en geschenken maken deel uit van het programma.

Punten zijn niet overdraagbaar tussen houders van een Amigo Card en kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.

Amigo Card punten zijn 2 jaar geldig vanaf de datum dat ze verkregen worden.

 

d.2  HET VERZAMELEN VAN PUNTEN

Toon bij het inchecken uw virtuele Amigo Card, om de punten die overeen komen met uw verblijf toe te wijzen aan uw Amigo Card account. Deze toewijzing geschiedt automatisch tijdens het inchecken en gebeurt nooit vóór aankomst in het hotel.

De houder van een Amigo Card kan op de volgende manieren punten verzamelen:

 

a)      Bij elk verblijf in een MedPlaya hotel.

Van toepassing op reserveringen via alle reserveringskanalen. De volgende punten worden toegekend:

 

o   1e tot 5de verblijf:                  20 Amigo Card punten per verblijf

o   6de tot 10de verblijf:              35 Amigo Card punten per verblijf

o   11de tot 15de verblijf:            50 Amigo Card punten per verblijf

o   Meer dan 15 verblijven:          60 Amigo Card punten per verblijf

 

De verblijven worden globaal gerekend over alle MedPlaya hotels en tellen mee vanaf de registratiedatum in het Amigo Card loyaliteitsprogramma.

Een reservering die aaneensluit met een vorige reservering van dezelfde klant wordt niet beschouwd als een nieuw verblijf en krijgt daarom geen punten voor een nieuw verblijf.

 

b)      Bij reserveringen gemaakt via de volgende kanalen:

 

i.            www.medplaya.com

ii.            Klantenservicecentrum MedPlaya

iii.            MedPlaya hotels.

Bij het inchecken wordt automatisch het equivalent van 8% van het totale bedrag van de reservering toegekend in Amigo Card punten. De extra diensten die aan uw reservering zijn gekoppeld, tellen niet mee.

Reserveringen gemaakt via andere kanalen zijn uitgesloten van voorwaarde b).

De houder van de Amigo Card ontvangt tegelijkertijd punten per verblijf en per reservering als hij voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden.

 

 

4.3.            VOORWAARDEN VERZAMELEN PUNTEN

 

o   Als de houder van de Amigo Card reserveringen voor verschillende kamers heeft gemaakt, ontvangt hij alleen Amigo Card punten die overeen komen met het bedrag van de kamer waarin hij zelf verblijft.

o   Wanneer de houder van de Amigo Card reserveringen van andere personen betaalt, geeft dit hem niet het recht op meer punten.

o   Wanneer meer dan één gast op dezelfde kamer ingeschreven staat in het Amigo Card programma, worden de overeenkomstige Amigo Card punten slechts aan één enkele kaarthouder toegekend.

o   Wanneer uw u reservering tijdens uw verblijf wijzigt, behoudt MedPlaya zich het recht voor om de toewijzing van Amigo Card punten te herzien overeenkomstig de wijziging van de reservering.

o   De toewijzing van Amigo Card punten is onafhankelijk van wie de reservering betaalt.

 

5.      HET VERZILVEREN VAN AMIGO CARD PUNTEN

U moet verplicht uw digitale Amigo Card bij de receptie of aan de persoon die verantwoordelijk is voor het Amigo Card programma tonen om uw punten tijdens uw verblijf te kunnen inwisselen voor kortingen en/of diensten.

 

a)      HET VERZILVEREN VAN PUNTEN VOOR DIENSTEN OF GESCHENKEN

U kunt bij de receptie of bij de balie van de "Loyalty-Fidelidad & Community Manager" vragen om punten van uw Amigo Card in te wisselen voor diensten / geschenken.

Het personeel aan de receptie of de verantwoordelijke voor het Amigo Card programma geeft u een voucher met de gevraagde dienst of geschenk en verrekent de overeenkomstige punten van uw Amigo Card account. De houder van de Amigo Card kan de voucher vervolgens in het hotel verzilveren.

De voucher die u voor uw Amigo Card punten krijgt, vervalt aan het einde van uw verblijf in het hotel.

Raadpleeg aan de receptie of bij de balie "Loyality-Fidelity & Community Manager" voor welke diensten en geschenken u uw Amigo Card punten kunt inwisselen. Deze diensten / geschenken kunnen per hotel verschillen.

Punten kunnen alleen ingewisseld worden voor extra diensten op de kamer als de houder van de Amigo Card in die kamer verblijft.

 

b)      HET GEBRUIKEN VAN PUNTEN VOOR KORTING OP DE ACCOMMODATIE

De houder van de Amigo Card kan bij het inchecken of vóór aankomst in het hotel vragen om punten in te wisselen tegen een korting.

Punten kunnen uitsluitend worden ingewisseld voor korting by reserveringen gemaakt via  www.medplaya.com, via het MedPlaya Klantenservicecentrum of in onze MedPlaya-hotels, onder acceptatie van het Annuleringsbeleid. De korting is van toepassing op het bedrag dat overeenkomt met logies en halfpension of volpension, zonder eventuele aanvullende diensten.

Eén Amigo Card punt geeft een korting van € 0,50 op de accommodatie.

Reserveringen gemaakt via andere kanalen of reserveringen gemaakt via www.medplaya.com,  het MedPlaya Klantenservicecentrum of één van de MedPlaya hotels met een Niet-restitueerbaar Annuleringsbeleid zijn uitgesloten van het inwisselen van punten voor korting op de accommodatie.

Wanneer de houder van de Amigo Card reserveringen voor meerdere kamers heeft gemaakt, is het inwisselen van punten voor korting op de accommodatie alleen mogelijk bij de kamer waarin de houder van de Amigo Card verblijft.

Belastingen en heffingen kunnen niet worden voldaan middels het inwisselen van Amigo Card punten

 

6.      MEDPLAYA.COM – AMIGO CARD

Zodra de registratie voor het Amigo Card programma voltooid is, heeft de kaarthouder toegang tot zijn of haar privé Amigo Card account op www.medplaya.com, na identificatie met zijn of haar MedPlaya identificatienummer (ID MedPlaya) en wachtwoord.

Op uw persoonlijke Amigo Card account kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

-          Amigo Card downloaden / afdrukken.

-          transacties van Amigo Card punten en het huidige beschikbare puntensaldo van uw account raadplegen.

-          uw persoonlijke gegevens controleren of wijzigen.

-          vorige reserveringen raadplegen en snel nieuwe reserveringen maken.

-          private toegangsinstellingen naar uw Amigo Card wijzigen

Op www.medplaya.com vindt u de Hulpafdeling, waar u op ieder gewenst moment contact met ons kunt opnemen via het contactformulier of per e-mail naar contact@medplaya.com

 

7.      ANNULERING AMIGO CARD

De deelname aan het Amigo Card programma kan om de volgende redenen worden geannuleerd: 

-          De gebruiker kan op ieder gewenst moment de deelname aan het Amigo Card programma annuleren door een e-mail te sturen naar contact@medplaya.com

-          Het intrekken van de toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens impliceert automatisch de uitsluiting uit het Amigo Card programma

-          MedPlaya Management behoudt zich het recht voor om de deelname aan het Amigo Card programma tijdelijk of permanent te annuleren in de volgende gevallen:

o   Misbruik van de Amigo Card.

o   Het zich niet houden aan de algemene voorwaarden zoals gesteld bij de registratie in het programma.

o   Ongepast gedrag in het hotel.

o   Detectie van onjuiste gegevens bij de registratie in het Amigo Card programma

o   Overlijden van de houder van de Amigo Card

o   In het geval u gedurende meer dan 5 jaar geen punten op uw Amigo Card account heeft of geen reserveringen gemaakt heeft.

8.      PRIVACYBELEID

Door het inschrijvingsformulier van het AMIGO CARD programma in te vullen accepteert en autoriseert de gebruiker MED PLAYA MANAGEMENT, SL om de verstrekte persoonsgegevens voor het loyaliteitsprogramma van de MED PLAYA groep te gebruiken en te verwerken. Dit programma heeft tot doel het verbeteren van de commerciële relatie met de klant en het aanbieden van gepersonaliseerde offertes.

 

Evenzo worden uw persoonsgegevens, benodigd voor de juiste uitvoering van het programma, overgedragen aan bedrijven binnen de MED PLAYA groep voor de hierboven omschreven doeleinden.

 

De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden verwerkt om u te kunnen identificeren als gebruiker van het programma en geven u toegang tot de verschillende functies en diensten die beschikbaar zijn voor de in het programma geregistreerde gebruikers.

 

 De gebruiker kan op ieder moment de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen naar rgpd@medplaya.com. Het intrekken van deze toestemming impliceert evenwel dat de klant wordt uitgesloten uit het AMIGO CARD programma.


Cookies-beleid

 Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die websites naar de browser sturen en die worden opgeslagen in de terminal van de gebruiker (computer, mobiele telefoon, tablet of een ander apparaat). Cookies worden automatisch opgeslagen op de terminal en stellen een webpagina in staat om informatie over het surfgedrag van een gebruiker of groep gebruikers op te slaan en op te vragen en, afhankelijk van de verkregen informatie, de gebruiker te herkennen en de aangeboden diensten aan te passen.

Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om bepaalde informatie op te slaan die verstrekt wordt tijdens het browsen op onze website.

 

Waarvoor worden cookies op deze website gebruikt?

Op deze website worden cookies van externe dienstverleners gebruikt om de navigatie van de gebruiker over de website te vereenvoudigen. Ze worden aangewend om het gebruik en de prestaties van de pagina te meten, te optimaliseren en aan te passen. Desondanks kan de gebruiker de cookies op elk gewenst moment deactiveren via zijn browser.

Cookies van derden zijn cookies die door andere entiteiten, zoals aanbieders van advertenties, personalisering of analyse, worden aangemaakt en beheerd en die ons door middel van de cookies anonieme gegevens door kunnen geven.

 

Concreet gesproken gebruiken we de volgende cookies:

Facebook Ads: De functie Facebook Ads, tesamen met Facebook Pixel, maakt het mogelijk om mensen te bereiken die eerder de website of het sociale netwerk bezocht hebben, om zo een specifieke doelgroep aan een specifieke advertentie te koppelen. Remarketing is een methode om bezoekers van een website of een sociaal netwerk terug te laten keren en is een hulpmiddel om advertenties aan te bieden op basis van eerdere bezoeken aan de website.

Bij het gebruiken van de website wordt anonieme informatie verzameld voor deze Facebook Ads functie.

Google Analytics: Is een online analysedienst van Google Inc., die het mogelijk maakt het gedrag van de gebruikers van de website te analyseren. Tijdens het surfen op de website wordt een aantal gegevens verzameld, waaronder IP-adres, geschatte geografische locatie, bezochte pagina's en andere gegevens waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Onder deze gegevens vallen ook die gerelateerd aan het navigatiebereik.

Deze informatie wordt gebruikt om trends te analyseren, de website te beheren, het gebruik te volgen en statistieken over internetverkeer te verzamelen.

SnapEngage Chat: Een interactieve chatservice om gebruikers op internet te ondersteunen. Het verzamelt informatie om contact te houden met de gebruiker tijdens het browsen (geografische locatie, taal, aantal bezoeken, ...) Deze gegevens worden enkel gebruikt door het callcenter om een betere klantenservice te kunnen bieden.

Voor meer informatie over de gebruikte cookies van derden raden wij u aan om het cookiebeleid van deze bedrijven te raadplegen.

 

Hoe wordt toestemming voor het gebruik van cookies op deze website verkregen?

De toestemming voor de automatische installatie van cookies wordt verkregen doordat u het selectievakje met betrekking tot het accepteren van het "Cookiebeleid" in het pop-upvenster op onze website aanvinkt, of wanneer u doorgaat met browsen op de website hoewel u het cookiebeleid niet geaccepteerd hebt.

 

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze website vermijden?

Als u er de voorkeur aan geeft bij het bezoeken van deze website cookies te vermijden, moet u het gebruik van cookies uitschakelen of blokkeren via de instellingen van uw browser. Verwijder nadien de cookies die aan deze website zijn gekoppeld en die in uw browser zijn opgeslagen.

De toestemming van de volgende browsers aanpassen:

Configuratie van cookies in Firefox

Configuratie van cookies in Google Chrome

Configuratie van cookies in Internet Explorer

Configuratie van cookies in Safari

Configuratie van cookies in Opera

Wanneer het gebruik van cookies in uw browser geblokkeerd is, is het mogelijk dat sommige diensten of functies van de website niet beschikbaar zijn.


BELANGRIJKE INFORMATIE - Bijgewerkt augustus 2021


STAYSAFE - VOOR UW VEILIGHEID

Om iedereen te kunnen laten genieten van een veilige omgeving in onze hotels, is de medewerking van onze klanten essentieel. Lees aandachtig het pdf-document "Gedragsrichtlijnen voor hotelgasten" door voor uw aankomst in het hotel.

Bedankt voor uw medewerking bij het waarborgen van ieders veiligheid.


STAYSAFE MET MEDPLAYA.COM

 

De gezondheid en veiligheid van onze klanten en ons personeel staan voor MedPlaya altijd voorop.

Tijdens de huidige Covid-19 crisis geldt dit des te meer. Op deze pagina leggen we uit welke maatregelen we hebben ingevoerd om de toch al strikte veiligheids- en hygiëneprocedures in onze hotels nog verder aan te scherpen, en hoe u al deze belangrijke richtlijnen opvolgt.

MedPlaya heeft deze aanpak ontwikkeld samen met deskundige adviseurs, nationale en lokale autoriteiten en volgens advies en aanbeveling van Spaanse hotelverenigingen en de Britse ABTA.

Klik hier om onze Stay Safe Video te zien


'STAYSAFE MET MEDPLAYA 20-PUNTENPLAN'

 
1. Veiligheidsafstand
  
2. Bewegwijzering en informatie

Minimale veiligheidsafstand van 1,5 m in alle openbare ruimtes en personeelsvertrekken.

 

Duidelijke bewegwijzering door het hele hotel voor social distancing en handhygiëne. Vereiste veiligheidsafstanden gemarkeerd in bepaalde zones.

3. Hygiëne, ontsmetting en ventilatie worden benadrukt
 
 4. Hygiënepunten in het hele hotel
Duidelijk programma om bovenop ons toch al strikte schoonmaakprotocol de reiniging en ontsmetting van alle openbare ruimtes, zowel binnen als buiten, te verbeteren met behulp van antivirale en antibacteriële schoonmaakmiddelen. We ventileren alle openbare ruimtes zoveel mogelijk door regelmatig ramen en deuren te openen.
 
 
Gel dispensers beschikbaar in alle openbare ruimtes en personeelsvertrekken.
5. Schoonmaak van de hotelkamers
 
6. Maximumcapaciteit

Tijdens het schoonmaken worden alle kamers geventileerd en na elk vertrek en voor de komst van een nieuwe klant worden de kamers gedesinfecteerd.

 

De maximale capaciteitsniveaus van openbare ruimtes in het hele hotel zijn strikt vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse regering. Indien nodig worden meerdere shifts in het restaurant ingesteld. Het is van essentieel belang dat de klanten de toegewezen tijden respecteren.

7. Betaling met creditcard
 
 8. Hotelpersoneel draagt beschermende uitrusting

Betalen met uw creditkaart is mogelijk en wordt aanbevolen in het hele hotel.

 

Al ons personeel wordt voorzien van het benodigde beschermende materiaal om hun werk in het hotel uit te voeren.

9. Ligstoelen bij het zwembad
 
 
10. Zwembaden

De ligstoelen worden dagelijks gedesinfecteerd voordat de zwembaden geopend worden. Waar mogelijk worden de contactplekken gedurende de dag regelmatig schoongemaakt. De ligstoelen zijn opgesteld met in gedachten de benodigde capaciteit en de veiligheidsafstand. Hygiënepunten uitgerust met ontsmettende gel en papieren handdoekjes zijn aanwezig, zodat onze gasten hun eigen ruimte bij het zwembad schoon kunnen houden.

 

De zwembaden zijn geopend met de maximumcapaciteit en de veiligheidsafstand in gedachten. Indien noodzakelijk worden er shifts ingesteld voor het gebruik van de zwembaden, om ervoor te zorgen dat de toegestane capaciteit niet overschreden wordt.

11. . Animatie-activiteiten overdag
 
12. Animatie-activiteiten ´s avonds

Alle activiteiten voldoen aan de social distancing vereisten. Het gaat om activiteiten zonder fysiek contact in kleine groepen.

 

´s Avonds zijn er alleen voorstellingen in de open lucht. Het aantal zitplaatsen is ingeperkt in overeenstemming met de vastgestelde maximumcapaciteit.

13. MedKids & MedTeens (beschikbaar in sommige hotels)
14. Kamersleutels

Medkids / Medteens-activiteiten volgen alle vereisten op het gebied van social distancing. De activiteiten zijn beschikbaar naargelang de vraag en steeds in kleine groepen. 

Alle kamersleutels worden voor de volgende check-in gedesinfecteerd.

 15. Alle accessoires op de kamer gedesinfecteerd
 
 
16. Bars 

Afstandsbedieningen van de TV of de airconditioning, haardrogers enz. worden grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd.

 

Het aantal zitplaatsen in bars is vastgesteld met de veiligheidsafstand in gedachten. De kaarten voor dranken en snacks zijn beschikbaar met een QR-code, via de mobiele telefoon van de klant.

17. Restaurants
 
18. Buffet van het restaurant

Het aantal zitplaatsen in restaurants is vastgesteld met de veiligheidsafstand in gedachten.

Indien noodzakelijk worden er shifts ingesteld voor ontbijt, lunch en avondeten om ervoor te zorgen dat de maximaal toegestane capaciteit van het restaurant niet overschreden wordt. De beschikbare tijden worden toegewezen op het moment van inchecken en moeten strikt opgevolgd worden door de gasten. Het is verplicht uw handen bij de ingang van het restaurant te desinfecteren en een gezichtsmasker te dragen wanneer u niet aan de u toegewezen tafel zit.

 

Voor warme gerechten of individuele porties worden de buffetten bediend door ons restaurantpersoneel. Koude gerechten worden in individuele porties aangeboden. De klanten dienen de buffetten te gebruiken volgens éénrichtingverkeer. De bewegwijzering geeft duidelijk de richting aan die gevolgd moet worden langs het buffet. Er is een duidelijk toegangspunt tot het buffet en een duidelijk eindpunt van het buffet. Het bestek wordt voor gebruik op de tafels gelegd, altijd goed gedesinfecteerd en in een beschermend hoesje. Tafels en stoelen worden na elk gebruik gedesinfecteerd.

19. Aangeboden gerechten
 
20. MedPlaya-personeel hoog opgeleid en volledig voorbereid  

Een selectie van gerechten die in individuele porties worden aangeboden, zoals: salades, desserten, ijs en garnituren in bakjes voor eenmalig gebruik, zoals sauzen of specerijen. De richtlijnen voor het gebruik van het serveergerei moeten worden gevolgd. Dit wordt in ieder hotelrestaurant aangegeven. In het geval van Show Cooking wordt het gerecht door de kok direct aan de klant geserveerd.

 

Alle medewerkers op iedere hotelafdeling zijn volledig opgeleid in de veiligheidsvoorschriften en procedures en beschikken over alle benodigde hulpmiddelen om hun werk veilig uit te kunnen voeren. Al onze afdelingen hebben zeer gedetailleerde procedurehandleidingen en checklists om ervoor te zorgen dat onze hoge normen op het gebied van netheid en hygiëne in het hele hotel worden nageleefd.

 

Wij zorgen voor je, MedPlaya geeft je zekerheid wanneer je ervoor kiest om in één van onze hotels te verblijven.

 

MedPlaya werkt samen met Preverisk, een wereldwijd bedrijf met een leidende positie op het gebied van gezond en veilig toerisme, dat advies, audits en trainingen geeft aan vele toonaangevende bedrijven in de reissector.

 


ANNULERING VAN RESERVERINGEN

Reserveren met Alle Vertrouwen (Covid-19)

Voor alle reserveringen die worden beïnvloed door maatregelen of beperkingen in het land van herkomst of in het land van bestemming, gerelateerd aan Covid-19:

 

Als u een niet-restitueerbare reservering heeft en een aanbetaling heeft gedaan:

Neem contact met ons op via callcentre@medplaya.com met uw reserveringsnummer en voor te stellen alternatieve data, om de reservering met aanbetaling naar een nieuwe aankomstdatum om te boeken.

Mogelijk moet MedPlaya uw reservering voor aankomst verplaatsen naar een ander MedPlaya-hotel op dezelfde bestemming. In dit geval kunt u, als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden van de Covid-19 crisis, uw reservering annuleren en een volledige restitutie ontvangen van ieder vooruitbetaald bedrag. Er wordt geen aanvullende schadevergoeding betaald.

 

Als u via een reisbureau of touroperator geboekt heeft:

Afhankelijk van de situatie nemen wij contact met u op.

 


PCR Clinics by Destination

We are pleased to advise that the following local clinics can offer PCR testing in resort: +INFO


NEEM CONTACT MET ONS OP

We begrijpen volledig dat er enorme onzekerheid heerst en we waarderen uw geduld en begrip tijdens deze moeilijke tijden.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen, vragen stellen, informatie aanvragen of per e-mail reserveren.

Onze Call Centre in Spanje openingstijdenis Maandag - Vrijdag 09:00hrs - 18:30hrs. 

Als u buiten de normale openingstijden contact met ons opneemt, bellen we u later terug.